Priser

Ungdom:
Ungdoms bowling er p.t. ikke muligt

Voksen:
Kr. 375,- pr. måned for 2 timers bowling hver uge,
Prisen er baseret på 3 medlemmer pr. bane
Spiller du 2 timer om måneden har du allerede sparet penge.
Seniorbowlere skal selv betale for deres licens og turneringskampe .

Indbetaling:
Indbetaling skal ske til Danske Bank.
Senior: Reg. nr. 3439 Konto nr. 3439161035
Indbetal venligst dit kontingent til SOUB’s konto senest d. 1 i hver måned.
HUSK at skrive dit fulde navn samt medlemsnummer på indbetallingen,
for at kasseren kan se din betaling. Skrives der ikke fulde navn, kommer du til at stå som ikke betalt.

Alle medlemmer:
Alle medlemmer få rabat på baneleje, kontakt os eller bowlingen for priser som medlem.

Rabatter i andre haller:

Skriv endelig til webmaster hvis du/i kender andre haller,
hvor medlemmer får rabat.