Pointgivning

Pointgivning og nogle regler

Hvordan sammentælles scoren?
Når du bowler, holder en computer styr på din score og viser den på en skærm umiddelbart over den bane, du spiller på.

Serie
Skemaet viser for hver spiller en serie (rækken)

Rude
Hver serie har 10 ruder (felter).
Ruderne er opdelt i tre felter – 10. rude (den sidste) i fire felter. De øverste felter viser, hvor mange kegler du vælter i hvert kast. Det nederste felt viser din aktuelle score. Du har to kast til at vælte alle keglerne i én rude. I 10. rude har du tre kast, hvis du vælter alle keglerne i de to første kast.

scort1

Specielle markeringer i skemaet

Strike – Du vælter alle kegler i dit første kast og din rude er færdigspillet.
En strike markeres i skemaet med et kryds (X).
Krydset tæller for 10 pinde samt scoren i hele den næste rude.

Spare – Du vælter alle kegler efter dit andet kast. Dette markeres i skemaet med et tal og en skråstreg (/).Tallet fra næste rudes første slag tæller med i denne rude.

Ingen kegler – Der skrives en vandret streg (-) i skemaet. Stregen er det samme som et nul (0).

Split – Du har væltet kegle nummer 1, men der er en eller flere keglers afstand mellem de resterende kegler. Dette markeres med en cirkel om tallet i skemaet. En split er sværere at tage i næste kast, men den har ingen betydning for sammentællingen.

Fodfejl – Du har overtrådt og får ingen point for dette kast. Dette markeres i skemaet med en streg og et F. Denne regel gælder ikke ved træning i SOUB, men det anses for at være usportsligt at overtræde med vilje.

Specielle klubregler

Personlig rekord eller klubrekord – Du bestemmer selv, hvordan og om du vil fejre en eventuel rekord. Få eventuel en udskrift af din serie og giv den til webmaster (Michael eller Allan), så rekorden kan blive registreret her på hjemmesiden.

Kuglen i renden – Hvis kuglen efter at have været i renden alligevel vælter en eller flere kegler, tæller den eller de væltede kegler ikke med i sammentællingen (normalt vil du skulle anmode om at få ændret scoren). Reglen administreres lempeligt ved almindelig træning.

Eksempel på beregning af en serie
1. Rude. Første kast: 8. Andet kast 2 (spare).
Scoren i første rude kan ikke udregnes før efter dit næste kast (men du har mindst 10 i denne rude)
2. Rude. Første kast: 9. Andet kast 0 (-).
Scoren for første rude er nu 10+9 = 19.
Scoren i anden rude er 9. Sammenlagt har du 28.
3. Rude. Første kast: Strike! Sammentællingen må vente til du har kastet begge kast i rude 4 (men du har mindst 10 i denne rude).
4. Rude. Første kast: 5 Andet kast 4.

Samlet score i rude 4 er 9. Denne score skal du først lægge til i rude 3. Rude 3 kan færdiggøres: 10+9=19. Samlet efter 3. rude: 28+19=47.
Samlet efter 4. rude: 47+9=56.

scort2

Test dine evner som sammentæller

Hvor mange point får denne spiller i alt i sin serie?
(svaret finder du nederst på siden).

scort3

Andre regler: Vis hensyn

1. Undgå at gå ind på banen, hvis der allerede er en spiller på en af siderne. Vent med at træde ind, indtil spilleren har kastet.

2. Undgå al usportslig optræden (hån, chikane eller andet, som kan genere de andre spillere).

3. Læg lånte kugler tilbage og aflevér lejede sko.

4. Ryd op efter dig selv (kopper, glas, papir mm).

Svaret på resultatet af sammentalt serie: 167