Bowling udtryk

Nedenfor ses en liste over de mest brugte udtryke i bowling 

Axis Leverage:
Et layout med CG lagt i bowlerens PAP og pinen i leverage position.

Axis of Rotation (eks., 0,45, og 90 grader):
Dette er en måde at måle retningen af rotationerne på en kugle på vej ned ad banen. En 0 graders rotation er kun fremad rul. Rotationen på kuglen løber kun lige frem. Kuglen vil skrue meget tidligt og næsten ikke til sidst, den vil rulle ud hurtigt. Derfor vil en spiller med denne type slip skulle bruge kugler, som har meget længde. En 90 graders rotation er udelukkende side rul. Rotationen prøver at få kuglen til at skrue i 90 graders vinkel i forhold til dens oprindelige retning. Dette giver kuglen større potentiale for at skrue. Denne måde at slippe kuglen på giver mere længde og mere skrue i bunden. Derfor skal en sådan type spiller bruge en kugle, som skruer tidligere for at undgå overreaktion i bunden.

Axis Tilt:
Det rangerer fra 0 til 90grader, og fortæller hvilken retning din akse vender, når du afleverer kuglen. 0 er parallelt med renden, 90 er parallelt med overtrædelseslinien. Jo mindre axis tilt du har jo tidligere vil kuglen begynde at rulle. Højere axis tilt vil frembringe længde. At være i stand til at ændre dit axis tilt ved brug af forskellige slip er en meget vigtig faktor for at bliver en dygtig bowler.

Backends:
Den sidste del af banen hvor det meste skru kan forekomme. Hvis the backends er meget tørre, vil kuglen forsætte med at skrue med power for fleste spillere.

Balance hul:
Et ekstra hul som bores i kuglen for at overholde div. regler for hvor meget en kugle må have i side-, finger-, og topvægt (venstre imod højre, top imod bund osv.) Et balance hul bruges også, hvis man vil øge eller minimere kuglens reaktion eller finjustere den.

Ball Track:
Området på banen hvor de fleste kugler har ramt. Eller området på kuglen hvor den ruller, oftest vil man kunne se nogle små ridser, som den får efter nogle en del serier.

Break Point:
Stedet på banen hvor kuglen begynder at skifte retning. At finde det rigtige Break Pointet kan være afgørende for om man får strike eller 9 på sit slag.

Carry Down:
Olien på banen suges ikke ned i banen, men bliver på overfladen. Som flere og flere kugler bliver kastet vil olien flytter sig længere ned ad banen. Meget Carry Down vil mange gange gøre, at det er svært at skrue kuglen i the backend.

Center of Gravity (CG):
Det tungeste punkt på en bowlingkugle. CG er for det meste markeret med en farvet blyant prik.

Core Torque (kernen):
Core Torque refererer til masse fordelingen inden i kernen. Kugler med en høj Core Torque vil have tendens til at have en stærkere reaktion end dem med en mindre Core Torque. Så en høj Core Torque kugle vil være mere voldelig i sine bevægelser, hvor en lav Core Torque kugles løbebane vil være nemmere at forudsige, idet den er mere jævn.

Coverstock:
Overfladen på en bowlingkugle. Det bliver generelt defineret Aggressiv, som betyder at det er lavet af en høj friktion, som bevirker meget skrue når det rammer tørre lister; eller Medium som giver mindre skrue; og Mild som giver den mindste mængde friktion.

Differential:
Det er forskellen mellem den laveste og den højeste RG. Man trækker det høje fra det lave og så har man tallet. Der er ikke noget minimums tal for Differential. RG Differentiale er en indikation pÃ¥ Track Flare Potentiale i en bowling kugle. Differentiale tal mellem 0.01 til 0.02 betyder at kuglen har et lavere Track Flare Potentiale, 0.03 til 0.04 er et medium Track Flare Potentiale, og 0.05 til 0.08 vil indikere et højt Track Flare Potentiale. Dette er ca. beskrivelser, da der ikke er lavet nogen direkte guidelinier. RG differentiale er også en indikation på¥ hvor meget man kan justere længden gennem en boring. En lav differentiale kugle vil kun give en moderat mulighed for justering (fra længste til korteste layout), som kan give ca. 1 til 2 fods ekstra længde. En ekstrem høj differentiale kan give forskel i længde på ca. 8 fod.

Dull (mat):
En betegnelse for en type overfladebehandling. Mest matte overflade er 400grit (indtil videre), så 600 grit, så 800 grit og normalt slutter det ved 1000 grit.

Grit:
Er en enhed under overfladebeskrivelse. (mat til blank)

Hardness:
Hardness = Hårdhed. En betegnelse for hvor hård overfladen/corverstocket er. Strikekugler ligger i ca. 72-78, hvor sparekugler ligger over 80.

Heads:
Det er de færste 20 fod af en bowlingbane fra overtrædelseslinien og ud.

High RG Drilling:
Dette er et layout, hvor pin’en er lagt i en 90 graders vinkel (eller 6 til 6 3/4″) fra PAP. Dette resulterer i, at kuglen glider længere ned af banen, får den skruer. Pin’en skulle gerne ligge tæt på eller i bowlerens Track.

Hook Potential:
En beskrivelse for hvor meget en kugle kan skrue. På de fleste kugler er der lavet en liste fra minimum til maksimum Hook Potentiale.

Hookout/Hook and set:
En type kuglereaktion på banen hvor kuglen begynder at skrue og så stopper sit skrue og ruller ud. Det kan være meget effektivt men kræver generelt en meget stor præcision at styre det.

Layout:
En beskrivelse for hvordan man tegner grebet op på kuglen.

Lenght (længde):
Længde er en evaluering af hvor langt kuglen glider ned af banen får den starter med at skrue. På de fleste kugler vil det være beskrevet i en skala hvor meget længde kuglen har.

Lift (løft):
Det man går ved kuglen, når man har sluppet med tommelfingeren, så løfter man med fingrene.

Loft:
Afstanden mellem slippet af kuglen indtil den rammer banen. Bowlere har meget ofte brug for at justere loftet for øgning eller minimering af rotationer.

Mass Bias:
Mass Bias i en bowlingkugle findes, når vægtblokken eller mængder af den er mere dominerende i en retning (i forhold til den anden) inde i en bowlingkugle. Mass Bias forekommer kun i asymmetriske kerner.

Midline:
Den horisontale linie som går gennem tommelhullet og mellem fingrene.

Pin:
Den lille cirkel i forskellige farver, som findes på kuglens overflade. Den viser centrum af kernen, som så indikere hvilken vej kernen er tiltet.

Pitch:
Pitch er et udtryk for hvilken vinkel hullet i bowlingkuglen, skal bores med.

Polyester:
En type overflade (plastik) som var meget populær i 1970’erne (blandt top bowlere). Er stadig meget populær som enten en spare kugle eller som en begynder kugle.

Positive Axis Point (PAP):
Aksen på kuglen under de færrste få rotationer, som bliver skabt udelukkende af måden spilleren slipper kuglen på.

Radius of Gyration (RG):
RG fortæller os om hvorvidt vægtmassen af kernen lægger imod centrum (lav RG), tæt på overfladen i kuglen (høj RG) eller et sted imellem (medium RG). Lav RG kugler opbruger sin energi tidligt. Medium RG kugler opbruger energien en smule senere. Høj RG kugler løber længere ned af banen og gemmer sin energi til senere.

Reactive Resin:
En type overflade (coverstock) som bruges på de mest moderne kugler, det er typisk en overflade som griber tidligere i banen, hvilket resultere i et større og tidligere skrue end ved andre overflader.

Revolutions (Revs):
Det antal hele 360graders vendinger kuglen den nær at fuldføre fra slippet indtil kontakt med keglerne.

Static Weights:
Den mængde tommel- eller finger, positiv- eller negativ side, top eller bund vægt en kugle har efter boringen. Mange mener dog, at grundet kuglens overflade og kerne, som er så store faktorer for kuglens reaktion, så betyder den statiske vægt ikke sæ meget.

Surface:
Den udvendige overflade på en bowlingkugle.

Three Piece Construction:
En bowlingkugle som er lavet af tre dele: coverstock, fylde materialet og så kernen.

Two Piece Construction:
En bowlingkugle lavet af to dele: coverstock og kernen. En modificeret to deles bowlingkugle har samme karakteristiske træk, men kernen er blevet modificeret til at ændre dynamikken i kuglen.

Urethane:
En plastik blanding som er blødere end polyester materiale. Favoriten i coverstock indtil opfindelsen af reactive resin.

Weight Block:
Den indre del af kuglen som tilføjer ekstra vægt for at få den totale vægt på kuglen højere. Viden omkring placering af vægtblokken (kernen) bruges til at skabe kugler med forskellige positive og negative vægtfordelinger.